บริษัท แมกเนติค แอนเน็กซ์ ซัพพลาย จำกัด
 

  
 

        ก่อตั้งเมื่อปี 2540 ก่อตั้งโดย คุณอรัญญา ลิ้มมณี (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่) เริ่มจากการซื้อขายสินค้าอุปกรณ์แพ็คสินค้าให้กับลูกค้าทั่วไป จากนั้นพัฒนามาทำการผลิตถุงพลาสติก เริ่มแรกโรงงานตั้งอยู่ที่ ตลาดไท เป็นตึกแถว 3 ชั้น เนื่องจากได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้า ทำให้ในปี 2547 ได้ทำการย้ายโรงงานใหม่ (ที่ตั้งปัจจุบัน) ที่อยู่คือ เลขที่ 7/8 หมู่ 5 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ในพื้นที่ 1 ไร่ จากนั้นได้ดำเนินการผลิตสินค้า ซึ่งก็ได้ผลตอบรับที่ดีเสมอมา ในปี 2561 ทาง บริษัทฯ แมกเนติค แอนเน็กซ์ ซัพพลาย ได้มีการพัฒนาองค์กรเพิ่มขึ้น โดยเน้นการพัฒนาองค์กร ระบบการผลิต พนักงาน ให้ทันสมัย เตรียมพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวให้ทันกับทิศทางการตลาดโลก และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยการนำระบบจัดการคุณภาพ ISO9001 : 2015 มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีมาตราฐาน มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ดังนโยบายดังนี้


 “เป็นผู้ผลิตที่มีกระบวนการที่ปลอดภัย ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทั้งจัดหาสิ่งที่ดีที่สุด ตรงความต้องการของลูกค้า
ส่งมอบตรงเวลาและมุ่งมั่นสู่การยอมรับในระดับสากล พัฒนาระบบและบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง”

 

        ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ แมกเนติก แมกเนติก แอนเน็กซ์ ซัพพลาย นอกจากเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ยังมีบริการรับออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงสินค้าพลาสติกย่อยสลายได้ และสินค้าเกรดรีไซเคิล ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นลูกค้าในกลุ่ม โรงงานอุตสาหกรรม ห้างร้าน ค้าปลีก ค้าส่ง สินค้าออนไลน์ สินค้างานเกษตร และอื่นๆ