เหมาะสำหรับใส่สินค้าทั่วไป ทุกประเภท รองรับน้ำหนักได้ดีในระดับหนึ่ง (ไม่เท่าหูหิ้ว) ขึ้นอยู่กับความหนาถุงพลาสติก เป็นรูปแบบที่สามารถโชว์ Logo สินค้าได้ชัดเจนเมื่อใช้งาน