เหมาะสำหรับใส่สินค้าที่ต้องการระบายอากาศ เช่น ถุงเพาะชำ , ถุงห่อกล้วยหอม , ถุงใส่ผัก เป็นต้น ซึ่งสามารถระบุขนาดรูเจาะ ตำแหน่งได้ตามต้องการ หรืออาจเป็นการเจาะเป็นใช้แขวนสินค้าเพื่อความสะดวกสบายในจำหน่าย