ถุงแพ็คสินค้า แบบลามิเนต

รหัสสินค้า 31003

ชื่อ : ถุงแพ็คสินค้า แบบลามิเนต
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  

ถุงแพ็คสินค้า แบบลามิเนต

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 280 คน

   เป็นถุงพลาสติกที่เกิดจากการนําแผ่นพลาสติกต่างชนิดมาประกบกัน และนํามาขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ จึงทําให้เกิดเป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่ซึ่งทนทานแข็งแรง สวยงาม สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าได้ยาวนานขึ้นโดยไม่ต้องแช่แข็ง ปลอดภัยสําหรับบรรจุอาหาร มีความแข็งแรงของรอยซีล ภาพพิมพ์สวยงาม มีการยึดติดของสี ไม่หลุดลอก